Wildlife - Ron Gordon

Glacier National Park Mountain Goat